Persoană juridică

Solicit acceptarea înscrierii organizaţiei pe care o reprezint în Asociaţia Franco-Română a Juriştilor.

Luând cunoştinţă de prevederile Statutului Asociaţiei, le acceptăm.

Mă angajez să achit cu regularitate cotizaţia anuală stabilită de Adunarea Generală a Asociaţiei.
Tipul de membru Valoarea cotizaţiei anuale
Persoane fizice 100 RON
Studenţi 10 RON
Persoane juridice de drept privat 500 Euro / echivalentul în RON din ziua plăţii
Persoane juridice de drept public 50 Euro / echivalentul în RON din ziua plăţii

Cotizaţiile se plătesc prin virament bancar în unul din următoarele conturi:

Cont în EURO : RO85BRDE450SV54567654500

Cont în RON : RO89BRDE450SV54567574500


*Prezentul formular se completează corespunzător şi se trimite însoţit de dovada plăţii cotizaţiei pe adresa secretariatului AFRJ, Bdul. Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, Bucureşti sau pe e-mail la secretariat@afrj.eu